Info til utstillarar:

Røldalsmarknaden 2021 opnar med kveldsarrangement fredag 18.juni, mens salsutstillingane finn stad laurdag 19.juni

kl.10-17 og sundag 20.juni kl.11-17 på Idrettsplassen i Røldal. Me har totalt ca 100 standplassar fordelt inne i 2 store telt, samt utandørs rundt telta. 

Oversiktbilde marknadsplass.jpg
DSCN4414.jpg
Greit å vita:

- Utstillarane må ha med seg alt utstyr sjølve, slikt som bord, stolar, hyller, ekstra belysning, stiftar o.s.v. - og ikkje gløym skøyteledning om du treng straum!

 

- Standplass i telt: Me set opp lett-telt i dei store teltea for å skille av standane. 

 

- Røldalsmarknaden ynskjer breidde og kvalitet i vareutvalet, og prøvar å begrensa det til to utstillarar med same vareslag, og har rett til å sortera.  - Hugs å fylle ut skjema med  nøyaktige opplysningar.

- Velg rett størrelse på standplass, hugs straum, og ikkje gløym å rekna med draget på campingvogna, hengaren o.s.v.

- Me gjer merksame på at det standleiga ikkje vert refundert etter standplassen er bekrefta (Unnatak er ved legeærklering)

Søknadsfrist: 10.april  (Me tek i mot påmeldingar også etter fristen så sant me har ledige plassar, og produkta er rette)

 

 

- Søknadsskjema med prisar: Klikk her!